ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุสมายเรดิโอ FM104.75MHz

 

คมสรรค์  อ่อนสร้อย    

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 

 

มนิตย์  อ่อนสร้อย   

รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ

 

กนกวรรณ  ใยบัว

 ดีเจเปิ้ล 

 

ทวีศักดิ์  อ่อนสร้อย

ดีเจป๊อบ 

 

พรรวินท์  อ่อนสร้อย

ดีเจเจี๊ยบ 

 

 เอ เอกพันธ์

ดีเจ